Jatkuvat huoltotoimeenpiteet

Jatkuvat huoltotoimenpiteet takaavat sen, että ravintolakiinteistö toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä osiossa käydään läpi jatkuvan huoltamisen eri osa-alueet ja viranomaisvaatimukset.

Kiinteistö ja huolto 1/1

 • LAATUKIERROS

  Suorita laatukierros kuukausittain

  Puhtaus kaikissa tiloissa, mutta etenkin keittiössä, on ensiarvoisen tärkeää. Palveluntarjoajan kanssa sovitut laatukierrokset antavat vastaukset siihen, toteutuvatko sovitut toimet palveluntuottajan kanssa.

  Esimerkiksi kiinteistön siistiminen on palvelu, josta kannattaa sopia tarpeen mukaan järjestettävät katselmukset. Ravintolan avaamisen jälkeen tarve on todennäköisesti tiheämpi, ja ajan myötä sopivat rutiinit ja tarkastusvälit löytyvät kullekin toiminnolle.

 • PALOTURVALLISUUS

  Tarkista palosammuttimet ja palopostit

  Suorita palosammuttimille ja paloposteille säännöllisesti silmämääräinen tarkastus ja huolehdi siitä, että vuosittaiset huollot toteutuvat ajallaan. Vuokrasopimuksesta riippuen huollot voivat kuulua vuokralaisen tai vuokranantajan vastuulle.

  Käsisammutin hankitaan viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttämänä tai vapaaehtoisesti. Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta kynnys käyttämiseen voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella sammuttamista ennen mahdollista tulipalotilannetta.

  Käsisammuttimia myyvät käsisammutinliikkeiden lisäksi mm. rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot ja autotarvikeliikkeet. Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa käsisammuttimen ja muunkin alkusammutuskaluston käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella. Kiinteistön haltijan pitää huolehtia, että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa ja huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

  Käsisammutin pitää tarkastaa vähintään
  • vuoden väliajoin, jos sammutin on säilytettäessä alttiina esimerkiksi kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle
  • kahden vuoden väliajoin, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.
  Lähde: tukes.fi
 • RASVAKAIVOT JA -KANAVAT

  Rasvakanavien nuohous kerran vuodessa

  Rasvakanava on keittiössä sijaitseva ilmanvaihtokanava, jonka kautta poistetaan ruoanlaitossa kertyvät rasvakäryt ja huono ilma.

  Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta Vuosittain puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot:

  • ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot;
  • ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita;
  • ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.

  Viiden vuoden välein puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot:

  • sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangaistuslaitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot;
  • päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihtokanavat ja laitteistot.
  Puhdistustyö

  Puhdistuksessa tarkastetaan kanavien tiiviys ja palorajoittimen toiminta. Kanavien tiiviys tarkastetaan painekokeella, jos kohteen toiminnot edellyttävät erityistä tiiviyttä ja muutoin siltä osin kuin on syytä epäillä tiiviyden tasoa.

  Puhdistuspöytäkirja

  Puhdistustyön suorittamisesta laaditaan pöytäkirja, josta on annettava kappale rakennuksen omistajalle ja haltijalle tai huoneiston haltijalle.

  Puhdistuspöytäkirjaan on merkittävä:

  • kohteen tiedot;
  • työn suorittaja;
  • työsuorituksen ajankohta;
  • tehdyt puhdistustoimenpiteet ja niiden laajuus;
  • työmenetelmät
  • havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset.
  Lähde: Finlex.fi

  Rasvakaivojen tyhjennyssopimukset

  Rasvanerotuskaivon eli rasvakaivon rasvanerotin estää rasvapitoisten vesien pääsyn viemäriverkostoon. Erottimen suositeltava tyhjennysväli on vähintään kaksi kertaa vuodessa, sillä hyytyneet rasvat tukkivat nopeasti kiinteistön omat viemärit ja aiheuttavat ongelmia kunnallisessa verkostossa.