Taloushallinto tehokkaaksi

Taloushallinnon järjestäminen tehokkaasti ja ajantasaisesti muodostaa yhden keskeisen kivijalan yrityksen toiminnan kannalta. Tässä osiossa saat vinkkejä taloushallinnon tehostamiseksi raportoinnin avulla.

Taloudenhoito 2/2

  • RAPORTOINTI

    Kirjanpidon laatiminen virallisen, lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi on vain yksi näkökulma taloushallintoon. Itse asiassa yrittäjän on tärkeää ymmärtää kirjanpidon – ja taloushallinnon laajemmin – merkitys yrityksen kehittämisen ja johtamisen kannalta. Taloushallinnon järjestäminen tehokkaasti ja ajantasaisesti muodostaa yhden keskeisen kivijalan yrityksen toiminnan kannalta. Parhaimmillaan talousohjaus ja talouden johtaminen toimivat majakkana, joka auttaa välttämään karikot kasvupolun kivikkoisilla vesillä.

    Jotta taloushallinto kykenee tuottamaan yrityksen kehittämistä palvelevaa tietoa, yrittäjän ja taloushallinnon palvelutarjoajan täytyy ensin sopia seurattavista asioista eli keskeisistä tunnusluvuista. Usein näistä käytetään termiä toiminnan avainmittarit. Eri toimialoilla avainmittarit ovat erilaisia – esimerkiksi tilitoimistossa seurataan henkilöstön laskutettavuusastetta, kun taas ravintolan johtamisen kannalta myyntilukujen lisäksi tärkeää on tarkkailla esimerkiksi varaston kiertonopeutta tai ostolaskujen maksuehtojen kehitystä. Näiden mittarien avulla voidaan optimoida yrityksen käyttöpääoman hyödyntämistä ja omalta osaltaan varmistaa kassavirran riittäminen, joka erityisesti alku- ja kasvuvaiheessa on hyvin tärkeää.

  • GRAAFINEN RAPORTOINTI

    Asiantunteva taloushallinnon kumppani tarjoaa yritykselle selaimella käytettävän taloushallinnon ohjelmiston, jota voi käyttää missä vain, millä tahansa päätelaitteella. Hyvä taloushallinnon ohjelmisto sisältää myös talouden suunnitteluun ja raportointiin sopivat työvälineet. Pelkän numerotiedon sijaan ohjelmistossa tulisi olla myös graafinen raportointimahdollisuus. Kuvaajien ja tiivistelmien avulla on helppo tunnistaa talouden kehitys ja puuttua hyvissä ajoin mahdollisiin ongelmatilanteisiin.