Tuloslaskelma ja tase

Taloudenhoito 1/2

 • TULOSLASKELMA

  Tuloslaskelman avulla näet, millaisista eristä yrityksesi tulos ja kustannukset koostuvat. Tiedot esitetään ilman arvonlisäveroa.

  Tuloslaskelma koostuu seuraavista asioista: Liikevaihto (yrityksen myynnit) ja muut tuotot.

  • Liikevaihto (yrityksen myynnit) ja muut tuotot.
  • Ostot ja materiaalikulut (esimerkiksi ruoan raaka-aineet, juomat jne).
  • Palkkakulut, palkan sivukulut ja muut henkilöstökulut.
  • Poistot ja luottotappiot .
  • Muut kulut (esimerkiksi vuokrat, markkinointikulut jne.).
  • Liikevoitto.
  • Rahoitustuotot ja -kulut (kuten lainojen korot yms.).
  • Tilinpäätössiirrot.
  • Tuloverot.
  • Tilikauden voitto (tai tappio).

  Onhan ravintolallasi ajantasainen budjetti. Voit laatia sen Miten aloitan? -osiossa.

 • TASE

  Tase on dokumentti, joka tyypillisesti yrittäjillä saa vähemmän huomiota, mutta sen voidaan sanoa olevan vähintään yhtä tärkeä kuin tuloslaskelmankin. Pelkän tuloslaskelman perusteella katsottuna yritys voi näyttää kannattavalta, mutta tasetta tarkastelemalla saatetaankin huomata sen olevan voimakkaasti velkaantunut.

  Taseessa yksilöidään yrityksen varat ja velat. Varoja ovat esimerkiksi pankkitilillä olevat rahat, myyntisaamiset (eli lähetetyt laskut, joista toiset tahot ovat yritykselle velkaa), rahat, varastossa olevat tavarat ja kalusto. Velat koostuvat yritykseen sijoitetuista varoista, ostoveloista, pankkilainoista, verovelasta jne.

  Tilinpäätös toimii verotuksen pohjana. Sen perusteella laaditaan vuosittainen verolaskelma. Verotuksessa kaikki kulut eivät ole vähennyskelpoisia, ja vähennyskelvottomat tai osittain vähennettävät kulut on hyvä tietää ja tunnistaa jo tilikauden aikana mahdollisten veroyllätysten välttämiseksi. Tätäkään ei tarvitse itse osata – taloushallinnon kumppanisi neuvoo ja opastaa sinua tässäkin asiassa.