Markkinointi

Tietävätkö potentiaaliset asiakkaasi, että ravintolasi on olemassa? Tässä osiossa käymme läpi markkinoinnin peruspilarit, jotka jokaisen yrittäjän tulisi tuntea.

Aloita

Miten markkinoin ravintolaani?

Markkinointi ei ole liiketoiminnasta erillinen yksikkö, vaan markkinoinnin onnistuminen vaikuttaa koko yrityksen toimintaan ja liikevoittoon. Siksi markkinointiin panostaminen on tärkeää, ja ravintolan on löydettävä oikea tasapaino markkinoinnin hyötyjen ja kustannusten välillä. Asiakkaiden tuntemus ja alan erikoispiirteiden tietämys helpottavat markkinoinnin kohdentamista oikein. 

Kun perustat uuden ravintolan, on ilosanomaa syytä rummuttaa mahdollisille asiakkaille. Viestisi on hyvä kertoa eri markkinointikanavia pitkin, ja mainonta on tärkeä muotoilla ja kohdentaa oikein. Ammattilaiset auttavat sinua luomaan ravintolaasi kuvastavan ilmeen ja suunnittelemaan markkinointia kokonaisuus huomioon ottaen. 

Markkinoinnin suunnittelu on aloitettava hyvissä ajoin, jotta viesti saadaan liikkeelle ennen ravintolan avajaispäivää. Mikäli valitset ottaa kumppanin matkalle mukaan, suunnittelu käynnistyy aloituspalaverilla mainostoimiston kanssa. Aloituspalaverissa kartoitetaan markkinoinnin tarpeet, aikataulut ja resurssit sekä luodaan pohja onnistuneelle yhteistyölle.