Yleistä

Tässä osiossa käydään läpi henkilöstöön ja rekrytointiin liittyviä yleisiä asioita. Autamme myös sinua hahmottamaan työvoiman tarpeesi.

Henkilöstö ja rekrytoiminen 1/4

 • TYÖVOIMANTARVE

  Aivan aluksi tulee tehdä kattava suunnitelma työvoiman tarpeesta, jotta osaat palkata juuri oikean määrän työntekijöitä.

  TEE MAHDOLLISIMMAN TARKKA ARVIO TYÖVOIMATARPEESTA

  Työntekijöiden palkkaaminen on suuri harppausaskel jokaiselle ravintoloitsijalle. Alle on koostettu lista avuksesi, jotta pystyisit paremmin arvioimaan työvoimatarpeesi.

  Tulevilla sivuilla kerrotaan lisää esimerkiksi vakuutuksista, työterveyshuollosta ja työnantajarekisteristä.

  Työnantajan tulee muistaa seuraavat

  • Laadi realistinen aikataulu ravintolasi avautumiselle ja siten työntekijöiden tarpeelle.
  • Kuinka monta henkilöä tarvitaan?
  • Kuinka monta viikkotyötuntia?
  • Kartoita työvoimakulut. Palkkaamiseen liittyvät sivukulut ovat noin neljännes työntekijän bruttopalkasta. Työvoimakulut, palkkaamiseen liittyvät sivukulut ovat noin neljännes työntekijän bruttopalkasta.
  • Millaisia työvuoroja tulee olemaan, onko yötyötä?
  • Mihin tehtäviin? Laadi tehtävänkuvaukset.
  • Mitä osaamista henkilöstöllä pitää olla?
  • Huolehdi työnantajavelvoitteista.
  • Vakuutukset, työterveyshuolto ja työnantajarekisteri.
 • VAKUUTUKSET

  Työnantajana sinun tulee huolehtia työntekijöiden erilaisista työsuhteen velvoittamista vakuutuksista.

  Työeläkevakuutus

  Työnantaja huolehtii työntekijän eläketurvasta ottamalla työeläkevakuutuksen.

  Lisää tietoa työntekijän eläkelaista löytyy täältä.

  Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

  Työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöille tapaturma- ja ammattitautivakuutukset, kun palkkasumma vuodessa ylittää määritellyn alarajan. Tällöin tulee yleensä ottaa myös työntekijöiden ryhmähenkivakuutus.

  Tutustu Työtapaturma- ja ammattitautilakiin lisää tästä.

  Työttömyysvakuutus

  Työntekijällä ja työnantajalla on työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ja he molemmat maksavat siitä osansa. Maksun suorittamisesta huolehtii työnantaja.

  Tutustu Lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta tästä.

 • TYÖNANTAJAREKISTERI

  Muista ilmoittautua Verohallinnon työnantajarekisteriin.

  Yritys on säännöllinen työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 palkansaajalle tai samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, joiden työsuhteet ovat tilapäisiä ja lyhytkestoisia.

  Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, jos yrityksellä on palveluksessa vain 1 vakituinen työntekijä tai yrityksellä on palveluksessa 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

  Jos yrityksesi maksaa säännöllisesti palkkoja,

  sinun tulee työnantajana ilmoittautua työnantajarekisteriin

  säännölliseksi työnantajaksi. Ilmoituksen voi tehdä myös verkossa. Ilmoitus tehdään perustamisilmoituksella tai muutosilmoituksella.

  Myös satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja voidaan merkitä työnantajarekisteriin, mikäli yritys niin haluaa