Liikepaikan haltuunotto

Tässä osiossa kerrotaan, mitä seikkoja on syytä pitää mielessä, kun etsit ja valitset ravintolallesi soveltuvaa liikepaikkaa.

Kiinteistö ja huolto 1/2

 • LIIKEPAIKAN SOVELTUVUUS

  Ravintolalle soveltuvaa liikepaikkaa valitessa ja etsiessä on syytä pitää mielessä muutama tärkeä pointti:

  Käyttötarkoitus

  Onko tila alun perin suunniteltu ravintolakäyttöön vai pitääkö se remontoida?

  Muunneltavuus

  Voiko esimerkiksi asiakaspaikkojen määrää lisätä myöhemmin?

  Tekninen selvitys

  Teknisessä selvityksessä selvitetään tilan tai kiinteistön soveltuvuus ajateltuun käyttötarkoitukseen (esim. ravintolaksi). Teknisessä selvityksessä saadaan muutostarpeet ja kustannusarvio sekä tiedetään, onko perustaminen tilaan mahdollista.

  Vuokralaisen on hyvä tehdä huoneistossa alkukatselmus yhdessä vuokranantajan kanssa. Tällöin kirjataan ylös huoneiston puutteet ja viat. Myös välitöntä korjaamista vaativat kohteet ja korjausten aikataulu merkitään ylös. Jos vuokralainen itse haluaa tehdä korjaus- ja muutostöitä, myös niistä sovitaan, sillä remontit sekä korjaus- ja muutostyöt edellyttävät kiinteistön omistajan lupaa. Tässä yhteydessä on myös syytä sopia, miten korjaus- ja muutostöiden kustannukset jaetaan.

  Katselmusmuistio päivätään ja allekirjoitetaan. Kumpikin osapuoli saa oman kappaleensa, joka tulee säilyttää vuokrasuhteen ajan loppukatselmukseen saakka.

 • SUUNNITTELU

  Kun tuleva liiketila on tiedossa, voidaan aloittaa liiketilan luonnossuunnittelu. Suunnitelman on tarkoitus kattaa esimerkiksi minkälaiset kalusteet tilaan tulevat ja mihin järjestykseen tila asetellaan.

  Tulevan liiketilan suunnitteluun voi olla hyvä pyytää ammattilaisen apua.

 • LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

  Liikehuoneiston vuokrasopimus on aloittavan yrittäjän ensimmäisiä sopimuksia, koska yleensä toiminta aloitetaan vuokratiloissa. Liikehuoneiston vuokrasopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

  Vuokrasopimus on mahdollista tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Vuokrasopimus voi olla vapaamuotoinen, mutta saatavilla on myös valmiita liikehuoneiston vuokrasopimuslomakkeita, joita käyttämällä varmistetaan, että kaikista oleellisista asioista tulee sovittua. Vuokrasopimus on syytä tehdä aina kirjallisena.

  Esimerkiksi liikehuoneiston vuokrasopimus täytyy tehdä huolellisesti. Valmiiksi täytettävän mallin löydät esimerkiksi täältä.