Ennakkoperintä­rekisteri ja musiikinkäyttölupa

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen vaikuttaa verojen ennakkoperintään. Musiikinkäyttölupa tarvitaan aina, kun musiikkia esitetään julkisesti tai sitä tallennetaan julkista esittämistä varten. Lue lisää alta!

Luvat ja ilmoitukset 3/3

 • Mikä on ennakkoperintärekisteri?

  Kun työn suorittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, suorituksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä maksamastaan työkorvauksesta tai käyttökorvauksesta. Jos maksettava suoritus sen sijaan on palkkaa, maksajan on aina toimitettava ennakonpidätys, vaikka saaja kuuluisikin ennakkoperintärekisteriin.

  Ennakkoperintärekisteriä ylläpitää Verohallinto. Verohallinto merkitsee hakemuksen perusteella ennakkoperintärekisteriin elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavat henkilöt, yritykset ja yhteisöt.

  Toiminnan ei tarvitse olla konkreettisesti aloitettu ennen rekisteriin merkintää. Riittää, että toiminta todennäköisesti aloitetaan. Selvästi harrastusluonteinen toiminta ei täytä rekisteröintiedellytyksiä.

  Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole pakollista. Työn suorittaja voi pitää tarkoituksenmukaisena, että toimeksiantaja toimittaa ennakonpidätyksen hänen saamastaan korvauksesta.

  Myös tekijänoikeuskorvausten saajat tai pelkkää tavaran kauppaa harjoittavat toimijat voivat hakeutua ennakkoperintärekisteriin.

  Mikä on ennakkoperintärekisterin merkitys? Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen vaikuttaa verojen ennakkoperintään. Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkoitus on osoittaa, ettei suorituksen maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä vaan rekisteriin merkitty toimija huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse.

  Lähde: vero.fi

 • Musiikinkäyttölupa tarvitaan aina, kun musiikkia esitetään julkisesti tai sitä tallennetaan julkista esittämistä varten. Luvan myöstää tilanteesta riippuen GT Musiikkiluvat Oy (ravintolan taustamusiikin soittamista koskevat luvat) tai Teosto (mikäli tarvetta live-esiintymiselle).

  Musiikinkäyttöluvan voi lunastaa itselleen osoitteesta www.musiikkiluvat.fi

  Esimerkiksi 50 asiakaspaikan musiikkia taustamusiikkinaan soittavan ravintolan kuukausimaksu on yhteensä 44,14 €/kk (esimerkkihinta ei sisällä arvonlisäveroa).

  Jokainen ravintola on kuitenkin oma kokonaisuutensa, joten kuukausihinta lasketaan aina tapauskohtaisesti. Musiikkiluvat.fi -verkkosivuilta löytyy helppokäyttöinen laskuri näiden kulujen kartoittamiseksi.