Budjetti

Voidaksesi pyörittää yritystä kannattavasti, sinulla täytyy olla hyvä käsitys tulovirroista ja kustannuksista. Nyt koostetaan karkea budjetti ravintolasi alkutaipaleelle. Täytä pyydetyt tiedot alle!

Taloudenhoito 3/4

 • Kiinteiden kustannusten määrä ei riipu myynnin määrästä, jolloin niiden voidaan katsoa syntyvän tuotantovalmiuden ylläpidosta. Tuotannon määrän vaihtelut eivät vaikuta kiinteisiin kustannuksiin lainkaan. Kiinteät kustannukset syntyvät samansuuruisina, vaikka tuotanto olisi pysähdyksissä.

  Arvioi alle vuosittaiset kiinteät kustannukset euroissa.

 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Henkilöstö

 • Arvioi alle vuosittainen liikevaihtosi euroissa. Kirjoita luku ilman välilyöntejä.

 • Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei tällaista ole, työstä on maksettava aina alalle tavanomaisena pidettävää ja työn vaativuuteen nähden kohtuullista palkkaa.
 • Palkan sivukuluista vastaa aina työnantaja.

  TyEL-vakuutuksen ottaminen on pakollista palkatulle työntekijälle, jos hänelle maksetaan palkkaa 59,36 euroa kuukaudessa tai enemmän. Eläkeyhtiölle tilitetään TyEL-maksu, joka on pienillä sopimustyönantajilla 25,2 % työntekijän palkasta. Maksu sisältää työntekijän osuuden. Työntekijän osuus TyEL-maksusta, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä, on 17-52-vuotiaiden ja 63-67-vuotiaiden työntekijöiden osalta 6,75% sekä 53-62-vuotiaiden osalta 8,25 % palkasta.

  Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,77 % palkasta.

  Työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 %, kun työnantaja maksaa vuodessa palkkoja enintään 2 086 500 euroa. Sen ylittävältä osalta vakuutusmaksu on 2,05 %. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 1,5 %. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan Työllisyysrahastolle.

  Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus vaihtelee ollen 0,1-7,0 % palkasta toimialasta riippuen (keskimäärin 0,8 %).

  Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,07 % palkasta.
 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Kiinteistökulut

  Arvioi alle vuosittaiset kiinteät kustannukset euroissa. Kirjoita luvut ilman välilyöntejä.

 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Muut kiinteät kustannukset

  Arvioi alle vuosittaiset kiinteät kustannukset euroissa. Kirjoita luvut ilman välilyöntejä.

 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Poistot

  Kuluvan käyttöomaisuuden, kuten rakennusten, koneiden ja laitteiden, hankintamenot kirjataan hankittaessa taseeseen omaisuudeksi ja vähennetään kirjanpidossa tilikausittain poistoina sinä aikana kun siitä on taloudellista hyötyä.

  Arvioi alle vuosittaiset kiinteät kustannukset euroissa. Kirjoita luvut ilman välilyöntejä.

 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Verot

  Kirjaa tähän vuosittaiset arviot koroista ja muista rahoitusmenoista sekä maksettavista veroista. Kirjaa luvut euroissa ilman välilyöntejä.

 • Tunnetko arvonlisäverokannat?

  Yleisin verokanta on 24 %
  Useimmat tavarat ja palvelut.
  Eräillä tuotteilla ja palveluilla on alennettu verokanta:
  14 %
  Elintarvikkeet
  Rehut
  Ravintola- ja ateriapalvelut (*alkoholijuomat ja tupakkavalmisteet kuitenkin 24 %*)
  10 %
  Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet (*myös sähköiset kirjat, äänikirjat, sähköiset lehdet sekä lehtien irtonumeromyynti 1.7.2019 alkaen.*)
  Kirjat
  Lääkkeet
  Liikuntapalvelut
  Elokuvanäytökset
  Kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsyt
  Henkilökuljetukset
  Majoituspalvelut
  Televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset