Inledande kartläggning

Först går vi igenom de grundläggande frågorna med att grunda ett företag. Skriv ner planerna på papper för att få en bättre helhetsbild. Börja med att svara på några frågor om företagets namn, bolagsform, läge osv.

Ekonomi 1/4