Budget

För att ditt företag ska vara lönsamt måste du ha en bra uppfattning om intäkter och utgifter. Nu sammanställer vi en grovt uppskattad budget för restaurangens första år. Fyll i de begärda uppgifterna nedan!

Ekonomi 3/4

 • De fasta kostnaderna beror inte på försäljningsvolymen, varpå man kan anse att de uppstår vid upprätthållandet av produktionsberedskapen. Skillnaderna i produktionsmängden har ingen inverkan på fasta kostnader. Fasta kostnader är alltid lika stora, även om produktionen är stillastående.

  Bedöm nedan årliga fasta kostnader i euro.

 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Personal

 • Bedöm nedan sin årliga omsättning i euro.Skriv talet utan mellanslag.

 • Minimibeloppet som en arbetstagare ska betalas i lön framkommer i branschens allmänna kollektivavtal. Om inget sådant finns ska arbetsgivaren alltid betala sedvanlig och skälig lön med tanke på arbetskraven.
 • Arbetsgivaren svarar alltid för lönebikostnader.

  Det är obligatoriskt att ta ut en ArPL-försäkring för en anställd arbetstagare om han eller hon får 59,36 euro eller mer i lön per månad. ArPL-avgiften betalas till pensionsbolaget. För små avtalsarbetsgivare är avgiften 25,2 procent av arbetstagarens lön. Avgiften inkluderar arbetstagarens andel. Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften, som arbetsgivaren behåller i samband med att lönen betalas, är 6,75 procent av lönen för 17–52-åringar och 63–67-åringar samt 8,25 procent för 53–62-åringar.

  Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie är 0,77 procent av lönen.

  Arbetslöshetsförsäkringspremien är 0,5 procent när arbetsgivaren betalar högst 2 086 500 euro i lön per år. För den del som överstiger detta belopp är försäkringspremien 2,05 procent. Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,5 procent. Arbetslöshetsförsäkringspremien betalas till Sysselsättningsfonden.

  Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen varierar mellan 0,1–7,0 procent av lönen beroende på branschen (i genomsnitt 0,8 procent).

  Grupplivförsäkringspremien är i genomsnitt 0,07 procent av lönen.
 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Fastighetskostnader

  Bedöm nedan årliga fasta kostnader i euro. Skriv talen utan mellanslag.

 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Övriga fasta kostnader

  Bedöm nedan årliga fasta kostnader i euro. Skriv talen utan mellanslag.

 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Avskrivningar

  Anskaffningskostnaderna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, såsom byggnader, apparater och anordningar, redovisas vid anskaffningen som egendom i balansräkningen och dras av som avskrivningar i bokföringen per räkenskapsår i den mån det har ekonomisk nytta.

  Bedöm nedan årliga fasta kostnader i euro. Skriv talen utan mellanslag.

 • rakenna-ravintolasi-icons
 • Skatter

  Ange här årliga bedömningar av räntor och andra finansiella kostnader samt skatter som ska betalas. Ange talen i euro utan mellanslag.

 • Känner du till mervärdesskattesatserna?

  Den vanligaste skattesatsen är 24 procent
  De flesta varor och tjänster.
  Vissa varor och tjänster har lägre skattesats:
  14 procent
  Livsmedel
  Foder
  Restaurang- och måltidstjänster (*alkoholhaltiga drycker och tobaksprodukter har emellertid 24 procent*)
  10 procent
  Beställda tidningar och tidskrifter (*även elektroniska böcker, ljudböcker, elektroniska tidningar samt försäljning av lösnummer fr.o.m. 1.7.2019*)
  Böcker
  Läkemedel
  Idrottstjänster
  Filmföreställningar
  Inträdesavgifter till kultur- och nöjesevenemang
  Persontransporter
  Logitjänster
  Ersättningar för televisions- och rundradioverksamhet