Bokföring & Bokslut

Företaget ska upprätta ett bokslut inom fyra månader efter att räkenskapsperioden har upphört. Det behändigaste – och vanligtvis förnuftigaste – sättet att sköta bokföringen är att låta en yrkeskunnig person ta hand om den. Läs mer här nedanför!

Ekonomi 4/4

  • Enligt bokföringslagen är alla företag bokföringsskyldiga

    Alla företag är bokföringsskyldiga. Även om bokföring inte nödvändigtvis känns som ett speciellt intressant ämne ska du som företagare åtminstone uppfylla din lagstadgade skyldighet för att undvika problem.

    Enligt bokföringslagen innebär bokföring förenklat redovisning av ett företags affärshändelser, dvs. utgifter, inkomster, finansiella transaktioner och därtill hörande rättelse- och överföringsposter enligt vissa författningar. Om enbart den där ena meningen orsakar andnöd, ingen fara. Det är inte förnuftigt att göra bokföringen själv, utan den – såsom allt annat arbete som är kopplat till ekonomisk förvaltning – kan utkontrakteras till en tjänsteleverantör inom ekonomisk förvaltning, dvs. en bokföringsbyrå.

    Det vanligaste och viktigaste steget gäller företagets månadsbokföring och utarbetandet av ett bokslut. Då bär bokföringsbyrån ansvaret för att sköta företagets månadsbokföring, göra lagstadgade deklarationer (såsom momsdeklarationer) samt utarbeta ett bokslut och en skattedeklaration. Du behöver bara ge bokföringsbyrån fullmakt att sköta dessa uppgifter för din del.