Fastighet och underhåll

Affärslokalens hyresavtal är bland den nya företagarens första avtal, eftersom verksamheten ofta inleds i en hyreslokal.

Kom igång

Fastighet och underhåll – restaurangverksamhetens hörnpelare

Affärslokalens hyresavtal är ofta den nya företagarens första avtal, eftersom verksamheten ofta inleds i en hyreslokal. På affärslokalens hyresavtal tillämpas lagen om hyra av affärslokal. Innan avtalet ingås ska man säkerställa med kommunens byggnadstillsyn att lokalen kan användas för den planerade företagsverksamheten. Om man av någon orsak inte kan säkerställa detta kan man i hyresavtalet lägga till ett villkor om godkännande av lokalen. 

I detta kapitel går vi igenom planeringen av affärslokalen och dess lämplighet.