Att förverkliga planerna

I detta kapitel repeterar vi de saker det lönar sig att utreda innan du undertecknar ett hyresavtal för affärslokalen. Gå omsorgsfullt igenom checklistan.

Fastighet och underhåll 2/2

 • AVTAL OCH AVTALSHANTERING

  Kom ihåg innan du ingår avtal

  Företag har avtalsfrihet. Detta innebär att parterna kan i regel ingå avtal på egna villkor.

  Avtalsfriheten begränsas emellertid av lagstiftning om arbetsavtal, konsumentskydd och miljöskydd. Det är bra att alltid ingå alla avtal skriftligt och noga läsa igenom dem innan de undertecknas.

  Det finns skäl att alltid på förhand kontrollera motpartens bakgrund, såsom kredituppgifter och rätten att underteckna avtal. Konflikter löses genom skiljeförfarande eller i en allmän domstol. Då är det avtalstexten som avgör, den ska alltså utarbetas noggrant.

 • [% 3.2 Käy alla oleva tarkastuslista läpi %]
 • TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR

  Observera att det finns många juridiska frågor om tillstånd och anmälningar som anknyter till inledande av verksamhet. Ärenden som gäller fastigheten och underhållet har sammanställts i avsnittet Tillstånd och anmälningar.

  Du ska senast i detta skede utarbeta en räddnings- och säkerhetsplan för din restaurang. Du kan ladda ner en färdig modell för en räddningsplan här.

  Riskkartläggningen som krävs för fastigheter kan inkluderas i räddnings- och säkerhetsplanen.