Övertagande av affärslokal

I detta kapitel beskrivs vilka saker du bör tänka på när du söker och väljer en affärslokal som lämpar sig för din restaurang.

Fastighet och underhåll 1/2

 • DRIFTSTÄLLETS LÄMPLIGHET

  När man väljer och söker ett driftställe som är lämpligt för en restaurang finns det skäl att minnas några viktiga faktorer:

  Syfte

  Har lokalen ursprungligen planerats att användas som restaurang eller måste den renoveras?

  Anpassningsförmåga

  Kan till exempel antalet kundplatser utökas vid ett senare tillfälle?

  Teknisk utredning

  Vid en teknisk utredning undersöker man lokalens eller fastighetens lämplighet för det planerade ändamålet (t.ex. som restaurang). Vid en teknisk utredning får man reda på behovet av ändringar och en kostnadskalkyl samt om det är möjligt att använda lokalen för det avsedda ändamålet.

  Det kan vara bra att hyresgästen förrättar syn av lokalen tillsammans med hyresvärden innan verksamheten inleds. Då skriver man upp lokalens brister och fel. Även sådant som kräver omedelbar reparation och reparationernas tidtabell antecknas. Om hyresgästen själv vill utföra reparations- och ändringsarbeten kommer man även överens om dessa, eftersom renovering samt reparations- och ändringsarbeten förutsätter tillstånd av fastighetsägaren. I detta skede finns det även skäl att komma överens om hur kostnaderna för reparations- och ändringsarbeten fördelas.

  PM:et från syneförrättningen dateras och undertecknas. Båda parterna får ett eget exemplar som ska förvaras under hela hyresförhållandet ända tills slutsynen utförs.

 • PLANERING

  När man har fått tag på en affärslokal kan man påbörja skissplaneringen. Planen ska täcka till exempel vilka möbler som ska finnas och hur det ska se ut i lokalen.

  Det kan vara bra att be en expert om hjälp för att planera affärslokalen.

 • AFFÄRSLOKALENS HYRESAVTAL

  Affärslokalens hyresavtal är bland den nya företagarens första avtal, eftersom verksamheten ofta inleds i en hyreslokal. På affärslokalens hyresavtal tillämpas lagen om hyra av affärslokal.

  Hyresavtalet kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Hyresavtalet kan vara fritt formulerat, men det finns också färdiga blanketter för hyresavtal för affärslokaler. Genom att använda dessa försäkrar man att man har kommit överens om alla väsentliga aspekter. Det finns skäl att alltid göra ett skriftligt hyresavtal.

  Till exempel ska hyresavtalet för affärslokalen göras noggrant. En färdig modell att fylla i finns till exempel här .