Personal och rekrytering

Välkommen att rekrytera! Vi har sammanställt ett digert paket som hjälper dig komma igång med personalen.

Kom igång

Personalen är restaurangens viktigaste resurs

En restaurang klarar sig inte utan yrkeskunnig personal i såväl köket som i restaurangsalen. Personalens kompetens, erfarenhet och attityd kan spela en avgörande roll när du vill bygga upp en framgångsrik restaurang. 

I ett anställningsförhållande arbetar arbetstagaren under arbetsgivarens ledning och övervakning mot lön eller annan ersättning. Anställningsförhållandet uppstår när arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett arbetsavtal. Läs mer om rekrytering av personal, upprätthållande av anställningsförhållande och arbetsgivarens förpliktelser!