Från rekrytering till anställnings­förhållande

I detta kapitel tar vi oss en närmare titt på rekryteringens svängar. Du får information om hur du inleder en rekrytering, genomför en arbetsintervju, om arbetsgivarens förpliktelser samt får tips för hur du till exempel gör upp en arbetsskiftslista.

Personal och rekrytering 2/4

 • REKRYTERING

  Nu inleds rekryteringen!

  När du har utrett arbetskraftsbehovet kan du börja rekrytera proffs till din restaurang. Det är en av de största investeringarna i ditt företag, så det lönar sig att göra det noga. För arbetstagaren är rekryteringen också en övergripande faktor som till stor del fastställer intrycket av ditt företag som arbetsgivare.

  I bästa fall är en lyckad rekrytering en långvarig och lönsam lösning för din restaurang som ökar ditt företags affärsverksamhet och erbjuder arbetstagaren möjligheten att utveckla sin egen karriär.

  Du kan söka lämpliga arbetstagare till exempel

  • Via TE-byrån.
  • På sociala medier eller på dina egna webbsidor.
  • Med hjälp av en rekryteringspartner.
  • Via en tidningsannons.

  Lycka till med rekryteringen!

 • ARBETSINTERVJU

  Intervjun delas vanligtvis in i tre faser:

  • Skapa en god dialog och forma ett första intryck av intervjuobjektet.
  • Ta reda på hur motiverad personen är för arbetet. Fråga om yrkeskarriären samt om intervjuobjektet som person, hurudana värden och inställningar han eller hon har.
  • Gå igenom praktiska saker som anknyter till arbetet: lönen, arbetstiderna samt när anställningsförhållandet inleds. Berätta även om hur ansökningsprocessen fortsätter och när intervjuobjektet får veta vem som har fått platsen. Kom ihåg att även meddela de som inte blivit valda när rekryteringen avslutas.

  I en arbetsintervju ska man inte ställa frågor om följande ämnen:

  • religion
  • familjeförhållanden
  • sexuell läggning
  • politisk övertygelse.
 • ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE

  Att anställa en arbetstagare ger arbetsgivaren flera skyldigheter. Det är till arbetsgivarens fördel att se till att de egna skyldigheterna uppfylls.

  Som redan nämndes på Rekrytering-sidan är en bra bild av arbetsgivaren viktig när man anställer nya arbetstagare. När ditt företag har en bra arbetsgivarbild är det sannolikt att ditt företag anses vara intressant. Hos en bra arbetsgivare är personalens beständighet större.

  Kom ihåg att samma arbetsavtalsbestämmelser berör alla arbetstagare.

  En utländsk person som arbetar i Finland behöver ett uppehållstillstånd för arbetstagare om arbetet inte är möjligt med ett annat uppehållstillstånd eller utan uppehållstillstånd. TE-byrån utfärdar ett delbeslut om arbetstagarens uppehållstillstånd, varefter Migrationsverket slutgiltigt beslutar om tillståndet. EU-medborgare samt norska, isländska, liechtensteinska och schweiziska medborgare behöver inget uppehållstillstånd.

  Kollektivavtalet fastställer de arbetsvillkor som ska iakttas, studera branschens kollektivavtal innan du gör upp arbetsavtal.

 • ARBETSTID

  Regelbunden arbetstid för en heltidsanställd är högst 112,5 timmar på tre veckor. Arbetstiden bestäms per perioder på tre veckor och man kan även använda sig av ett utjämningssystem.

  Arbetsgivaren och förmannen avtalar om en fast minimiarbetstid för en treveckorsperiod eller en genomsnittlig minimiarbetstid för en treveckorsperiod. Om arbetsgivaren behöver flera arbetstagare för uppgifter som är lämpliga för arbetstagarna som är anställda hos arbetsgivaren på deltid, ska arbetsgivaren erbjuda de deltidsanställda dessa arbeten.

  Kontrollera kollektivavtalets bestämmelser om dagliga minimi- och maximiarbetstider, vilotider, nattarbete samt uppdelning av arbetsdagar.

  Arbetsschema

  Arbetsschemat ska utarbetas på förhand så att det placeras på en plats där arbetstagarna ser det på en anslagstavla eller en annan motsvarande plats minst en vecka innan treveckorsperioden börjar, om man inte kommit överens om annat på arbetsplatsen.

  Kom ihåg detta när du gör upp ett arbetsschema:

  • Arbetsschemat ska upprättas med något annat än en blyertspenna. Treveckorsperioden börjar alltid på en måndag. Årsskifte bryter inte perioden.
  • På arbetsschemat ska finnas tidpunkter när arbetet börjar och slutar samt lediga dagar.
  • Arbetsschemat får inte ändras utan arbetstagarens och arbetsgivarens samtycke.
  • När arbetsscheman utarbetas ska kollektivavtalets bestämmelser bl.a. om särskilda helgdagar och semestrar beaktas.