Betalning

Kontanter, kort eller mobil? I detta kapitel granskar vi olika betalningssätt, kostnaderna för dem och de krav de ställer på kassasystemet i din restaurang.

Kassa- och nätlösningar 2/3

 • KORT OCH KONTANTER SOM BETALNINGSMEDEL

  Kontanter är ett bekant betalningsmedel för alla

  Kontant betalning kräver ingen smarttelefon, app eller plastkort. Kontanter är emellertid inte det allra lättaste eller kostnadsfria betalningssättet vad gäller hanteringen – det tar tid att räkna kontanter och fel kan uppstå. Dessutom ska kontanterna separat sättas in på kontot via banken eller en annan aktör. Kontanter också en säkerhetsrisk, vars transport eller lagring kan utsätta för stöld.

  Kostnaderna för kontant betalning är i grova drag på samma nivå som kostnaderna för kortbetalning.

  Att betala med kort är lätt och säkert

  Finland är ett av de ledande länderna vad gäller kortbetalning. Finlands två största och mest betrodda betalkortsoperatörer är Verifone Finland Oy och Nets Suomi. Kassaterminalerna ska följa datasäkerhetsbestämmelserna (PCI-bestämmelser). PCI DSS-standarden (Payment Card Industry Data Security Standard) ger trygghet för kortbetalning och bestämmer miniminivån för de tekniska kraven för kortbetalning. Standarden hanteras av det internationella och oberoende organet PCI Security Standards Council.

  För närvarande kan man betala med kort i separata kassaterminaler. Kortet kan vara ett fysiskt kort (till exempel Visa Debit), som avläses med ett chip eller NFC, dvs. kontaktlös betalning. Magnetremsan används sällan numera.

  En app som laddas ner i kundens smarttelefon (en sådan som har NFC-stöd) kan också fungera som kort, till exempel Google Pay i Android-enheter och Apple Pay i iPhone-enheter. Detta kallas mobilbetalning. Det innebär att kunden och smarttelefonen som kunden använder identifieras på stället, varpå betalning är möjligt med kassaterminalen eller via nätet.

  Kassaterminaler

  I samband med inköpet av ett kassasystem ska man även välja en kassaterminal som bäst motsvarar behoven. Kassaterminaler delas i huvudsak in i två kategorier: integrerade terminaler och fristående terminaler. I fristående terminaler slår man in inköpssumman för hand, medan integrerade terminaler helt styrs från försäljningsappen eller -apparaten. Man kan säga att integrerade kortterminaler förutom användarvänligheten och snabbheten även är säkrare. Integrerade terminaler kopplas till den styrande enheten antingen med kabel (nätverk, serie, USB) eller trådlöst (Bluetooth, WLAN).

 • FAKTURA SOM BETALNINGSSÄTT

  En faktura är en verifikation eller ett meddelande som innehåller information om den sålda produkten eller tjänsten samt priset som har avtalats för den. Fakturan kan vara i pappersformat eller elektronisk. Faktureringsformatet avtalas med kunden.

  En elektronisk faktura kan vara en nätfaktura, e-postfaktura eller en pappersfaktura som skickas via en utskriftstjänst.

  Nätfaktura

  För nätfakturan behöver du din kunds nätfakturaadress och ett faktureringsprogram, som kan skicka nätfakturor. Fördelen med en nätfaktura är att med den kan du godkänna, betala och leverera fakturor till bokföringen utan manuell notering. Då sparar fakturans mottagare tid och undviker fel vid hanteringen av fakturan.

  E-postfaktura

  Att skicka fakturan per e-post är för många konsumenter och småföretag ett händigt sätt att snabbt ta emot fakturan. Ett bra faktureringsprogram skickar fakturan till mottagarens e-post samt övervakar att meddelandet går fram och att kunden öppnar fakturan. Det går också att skicka fakturan via e-post som PDF-fil.

  Via en utskriftstjänst

  Faktureraren skickar fakturan elektroniskt, men mottagaren får den utskriven på papper. Då skickas fakturan från faktureringsprogrammet till utskriftstjänsten, därifrån fakturan postas till kunden.

  Fakturan är samtidigt en grund för bokföring, och den ska uppfylla skattemyndighetens villkor (med hänsyn tagen till villkoren i mervärdesskattelagen). En företagare är skyldig att spara alla räkenskapshandlingar i sju år. Vid elektronisk arkivering är förutsättningen att materialet finns lagrat på minst tre olika platser.

  Vid fakturering bär företagaren kreditrisken, som kan minskas genom att göra en kreditkontroll om mottagarens ekonomiska situation.