Kassasystem

Ett bra kassasystem gör det möjligt att övervaka lagerföringen i din restaurang och följa upp varulagret i realtid, möjliggör automatiska saldouppdateringar och mångsidiga rapporteringsegenskaper. Läs mer om valet av kassasystem här nedanför!

Kassa- och nätlösningar 1/3

 • PRODUKT- OCH KUNDHANTERING

  Produktuppgifter

  Produktuppgifter som finns i systemet hjälper dig att bättre betjäna din kund och hjälper i olika kundbetjäningssituationer.

  Ett omfattande kassasystem möjliggör till och med underhåll av produkterna på menyn, vilket gör att du snabbt och behändigt kan utnyttja uppgifterna i din verksamhet. Du får nödvändiga produktuppgifter till alla kassor samtidigt. Dessutom möjliggörs centraliserad hantering av priser.

  Det är även möjligt att informera servitörerna om nya produkter och produkter som faller bort. På så sätt kan man dela informationen från ett ställe till alla som behöver den.

  I bästa fall finns information om såväl lageruppgifter i realtid som tillgängliga produktalternativ eller storlekar i systemet. Vad gäller kafé- och restaurangprodukter kan systemet lista information om råvaror och allergener samt produktens ursprung ända från odlare och producent.

 • LAGERFÖRVALTNING

  Ett bra kassasystem möjliggör restaurangens lagerkontroll och lageruppföljning i realtid.

  Lagersaldot består av tre faktorer:

  • Återstående saldo
  • Beställda varor
  • Varor som inte levererats

  När lagersituationen på din restaurang alltid är aktuell går det snabbt och lätt att inventera inför bokslutet.

 • BESTÄLLNING

  Att beställa varor och köpa råvaror är något som ska göras flera gånger i veckan. Leverantörerna har vanligtvis en webbutik eller en beställningsportal på webben dit restaurangen gör sin beställning. För lageruppföljningens skull ska beställningen därefter ännu matas in för hand i kassasystemet för att uppdatera lagersaldot.

  För detta finns system som uppdaterar restaurangens lagersaldo automatiskt. ToimittajaHub är en tjänst som kopplas till kassasystemet och som används för att automatiskt läsa in leverantörens elektroniska fraktsedel i systemet och uppdatera lagersaldot. Fyra–fem timmar arbetstid besparas per vecka och samtidigt undviker man registreringsfel. Fraktsedeln sörjer även för att inköpsprisen är uppdaterade, varpå lagrets värde alltid är korrekt.

 • UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING

  Rapporteringens roll i verksamhetens uppföljning och planering är mycket viktig. Rapporteringen kan emellertid bara producera sådan information som kassasystemet kan behandla och producera.

  Med kassarapporteringen behåller du kontrollen över vilka produkter som blir sålda och vilka som är lönsamma. På så sätt får du viktig information om vilka produkter det är lönsamt att sälja och till vilket pris.

  När du skaffar ett kassasystem, försäkra att det erbjuder tillräckligt breda och mångsidiga rapporteringsegenskaper som stöd för din affärsverksamhet.