Webb- och datakommunikations­lösningar

IT-lösningar som är omsorgsfullt övervägda och dimensionerade enligt restaurangens behov ger restaurangägaren en smidigare vardag och effektiviserar kundservicen. I detta kapitel går vi igenom frågor som gäller valet av datakommunikationslösningar och -utrustning och som det lönar sig att beakta när du skapar en restaurang.

Kassa- och nätlösningar 3/3

 • Nätverk

  En internetanslutning som motsvarar restaurangens behov samt ett noggrant planerat och förverkligat kommunikationsnät är viktiga grundval för kassa- och betalningssystemens dagliga effektiva funktion.

  Uppbyggandet av nät- och kommunikationsförbindelserna börjar vid kartläggningen av affärslokalens och verksamhetens omfattning, där man reder ut följande faktorer:

  • Hurudan affärslokal är det fråga om?
  • Hur många försäljningsställen behövs?
  • Behövs trådlöst nätverk i affärslokalen?
  • Hurudan nätverksutrustning kräver affärslokalen?
  • Finns det tillräckligt med nätverksuttag/eluttag i affärslokalen och är de på bra ställen?
 • DATASÄKERHET OCH -KOMMUNIKATION

  Utgående från noggrann planering väljs tillräcklig nätverksutrustning med vilken man försäkrar tillämplig datasäkerhet, nätverkets funktion samt feltolerans.

  Nödvändig utrustning och faktorer att ta i beaktande:

  • En brandväggsenhet, som skyddar internetanslutningen till telekommunikationen.
  • Strömbrytare som delar nätverket till de nätverksenheter som kopplas till dem.
  • Med smarta trådlösa Wi-Fi-basstationer kan man förverkliga flera informationssäkra trådlösa nätverk för olika ändamål (t.ex. mobila betalningssystem, kundnätverk, personalnätverk)
  • De tidigare nämnda nätverksenheterna placeras i skyddade utrymmen.
  • Utrustningen har märkts ut på ändamålsenligt sätt.
 • UTRUSTNING OCH PROGRAMVARA

  För att verksamheten på din restaurang ska fungera smidigt behöver du den rätta IT-utrustningen, som stödjer dig i dagliga funktioner:

  • Datorutrustning som används för beställningar, e-posttrafik och marknadsföring.
  • Programvara som motsvarar behoven (dataskydds-, backup-, grafik- och kontorsprogram).
  • Funktions- och kapacitetsmässigt tillräcklig skrivarutrustning.
  • Sedelläsare i närheten av kassor som tar emot kontant betalning
 • UNDERHÅLL OCH ÖVERVAKNING

  För att underhållet och övervakningen av den inköpta utrustningen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt är det bra att skaffa en partner för att välja molndrivna enheter som möjliggör enkel hantering även på distans.

  Till nätverket kan man även koppla ett separat övervakningssystem för att säkra nätverkets funktion, påskynda felsökning och i bästa fall till och med förebygga att fel överhuvudtaget uppstår.