Tillstånd och anmälningar

Att grunda ett företag hör samman med en mängd pappersarbeten. Tillsammans får vi ordning på dem.

Kom igång

Tillstånd och anmälningar – minneslista för den som grundar en restaurang

När man skapar en restaurang måste man se till att man har ansökt om alla tillstånd och gjort alla anmälningar. Det här kapitlet handleder dig genom den tillståndsdjungel som vid första anblicken verkar komplicerad och här behandlas bland annat följande teman:

De första stegen mot att grunda ett företag

 • Grundarbetet för att starta ett företag – hur grundas ett företag?
 • Välj företagets namn – ta hjälp av namntjänsten!
 • Jag som arbetsgivare – vad kräver det? 

Att grunda ett företag

 • Vad är registret över mervärdeskatteskyldiga?
 • Anmälan om livsmedelslokal
 • Upprättande av en plan för egenkontroll
 • Säkerhet: upprättande av en säkerhetsplan
 • Tobaks-, nikotin- och alkoholhaltiga produkter och tillstånd för dessa

  Förskottsuppbördsregister och tillstånd i anslutning till musik
 • Anmälan till förskottsuppbördsregistret
 • Vill du spela bakgrundsmusik i din restaurang? Bekanta dig med tillstånd och åtgärder som behövs för att spela upp musik och videor