Att grunda ett företag

I det här kapitlet beskrivs vilka anmälningar, planer och tillståndsansökningar måste göras när du skapar en restaurang. Gå omsorgsfullt igenom punkterna och läs vid behov mer i de föreslagna länkarna.

Tillstånd och anmälningar 2/3