Förskottsuppbörds­register och licens för musikanvändning

Förskottsuppbördsregistreringen påverkar förskottsuppbörden av skatter. Licens för musikanvändning behövs alltid när musik framförs offentligt eller när det spelas in för offentligt framförande. Läs mer här nedanför!

Tillstånd och anmälningar 3/3

 • Vad är förskottsuppbördsregistret?

  Om den som utför arbete finns införd i förskottsuppbördsregistret, behöver den som betalar för arbetet inte verkställa förskottsinnehållning på den betalda arbetsersättningen eller bruksavgiften. Om prestationen som betalas emellertid utgör lön, måste betalaren alltid verkställa förskottsinnehållningen även om prestationstagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

  Förskottsuppbördsregistret upprätthålls av Skatteförvaltningen.I förskottsuppbördsregistret inför Skatteförvaltningen på ansökan sådana personer, företag och samfund som bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet.

  Verksamheten behöver inte vara konkret inledd före införandet i registret. Det räcker med att verksamheten sannolikt kommer att inledas. Verksamhet som är av tydlig hobbykaraktär uppfyller inte villkoren för registreringen.

  Det är inte obligatoriskt att vara med i förskottsuppbördsregistret.Den som utför arbete kan finna det ändamålsenligt att uppdragsgivaren verkställer förskottsinnehållningen på ersättningen.

  Även de som får ersättningar för upphovsrätt eller aktörer som bedriver enbart varuförsäljning kan ansöka om förskottsuppbördsregistrering.

  Vad är förskottsuppbördsregistrets betydelse?Förskottsuppbördsregistreringen påverkar förskottsuppbörden av skatter. Syftet med förskottsuppbördsregistreringen är att visa att den som betalar prestationen behöver inte verkställa förskottsinnehållningen på betalningen utan det är den i förskottsuppbördsregistret införda aktören som själv betalar förskottsskatterna.

  Källa: vero.fi

 • Musiklicens behövs alltid när musik framförs offentligt eller när det spelas in för offentligt framförande. Licens beviljas beroende på situationen av GT Musiikkiluvat Oy (licenser för användning av bakgrundsmusik på restaurang) eller Teosto (ifall det finns behov av live-uppträdanden).

  Musiklicens kan lösas in på adressen www.musiikkiluvat.fi

  Till exempel är månadsavgiften för en restaurang med 50 kundplatser som spelar musik som bakgrundsmusik sammanlagt 44,14 € (exempelpriset inkluderar inte mervärdesskatt).

  Varje restaurang är emellertid sin egen helhet och månadsavgiften beräknas alltid separat för varje enskilt fall. På webbplatsen musiikkiluvat.fi finns en räknare som är lätt att använda för att kartlägga dessa utgifter.