Att leda köket med kunskap

Genom att producera kvalitet på ett ansvarsfullt sätt och uppnå bra resultat förblir restaurangverksamheten lönsam. När köket fungerar felfritt är det också säkert och trivsamt att arbeta där. I detta kapitel lär vi oss hur köket leds med kunskap.

Kom igång

LED DITT KÖK MED KUNSKAp

Att leda kök är att leda personal, ansvar och lönsamhet med kunskap. Kökskunskap hjälper dig att planera och utveckla affärsverksamheten. Genom att producera kvalitet på ett ansvarsfullt sätt och uppnå bra resultat förblir restaurangverksamheten lönsam. När köket fungerar felfritt är det också säkert och trivsamt att arbeta där.

Köksledningens delområden är:

  1. Personal
  2. Ansvar
  3. Lönsamhet

Människorna gör köket

Lycklig kökspersonal tillreder maten med kärlek. Med bra ledning förbinder du din personal till allt bättre prestationer och du kan bjuda dina kunder på upplevelser. Nöjda kunder är mer än guld värda. 

Digitala hjälpmedel gör att personalen inte behöver lägga tid på manuellt pappersarbete, varpå kökspersonalen får mer tid till det väsentliga, dvs. till att framställa de bästa smakerna. 

Till exempel egenkontroll kan skötas manuellt skriftligen eller med digitala hjälpmedel. Läs mer om egenkontroll i kapitlet Tillstånd och anmälningar.  

Ansvarsfull affärsverksamhet

En ansvarsfull restaurang gör dagligen små hållbara val. Minimerat matsvinn, optimerad energiförbrukning samt försäkrad kvalitet och matsäkerhet är grundval som ett ansvarsfullt företag upplever som viktiga och iakttar i sin verksamhet varje dag. 

Lönsamhet

Led ditt kök med kunskap, inte med magkänsla. Optimera matlagningsprocessen så att svinnet som uppstår är minimalt. Fredmans digitala tjänster för att leda kök hjälper dig att göra din affärsverksamhet lönsammare än tidigare. 

Vill du ha hjälp med:

  • Att minimera matsvinnet?
  • Att optimera energiförbrukningen?
  • Leda med kökskunskap?

Jag vill att man tar kontakt med mig! 

Du fortsätta resan mot följande kapitel i Fastighet och underhåll via navigatorn eller gå vidare till önskat delområde efter dina egna behov.