Effektiv ekonomiförvaltning

Effektiv och uppdaterad ekonomiförvaltning utgör ett centralt grundval för företagets verksamhet. I detta kapitel hittar du tips för hur du effektiviserar ekonomiförvaltningen med hjälp av rapporter.

Ekonomi 2/2

  • RAPPORTERING

    Att utarbeta bokföringen för att uppfylla den formella, lagenliga skyldigheten är bara en aspekt av ekonomiförvaltningen. I själva verket är det viktigt att företagaren förstår bokföringens – och mer allmänt ekonomiförvaltningens – betydelse vad gäller företagets utveckling och ledning. Effektiv och uppdaterad ekonomiförvaltning utgör ett centralt grundval för företagets verksamhet. I bästa fall fungerar ekonomistyrning och ekonomiledning som en fyr som hjälper dig att undvika undervattensskären i tillväxtstigens steniga vatten.

    För att ekonomiförvaltningen ska kunna producera information som stödjer företagets utveckling ska företagararen och en tjänsteleverantör inom ekonomisk förvaltning avtala om vilka saker som ska följas upp, dvs. centrala nyckeltal. Om dessa används ofta termen nyckeltal för verksamheten. Nyckeltalen är olika inom olika branscher – till exempel på bokföringsbyrån följer man personalens faktureringsgrad. På restaurangen däremot är det förutom försäljningssiffrorna viktigt att kontrollera till exempel lagrets omsättningshastighet eller utvecklingen av inköpsfakturornas betalningsvillkor. Med dessa tal kan man optimera användningen av företagets rörelsekapital och för egen del försäkra att kassaflödet är tillräckligt, vilket är mycket viktigt speciellt under inlednings- och tillväxtfasen.

  • GRAFISK RAPPORTERING

    En kompetent partner inom ekonomiförvaltning erbjuder företaget ett program för ekonomisk förvaltning som används i webbläsaren och som kan användas var som helst, på vilken terminal som helst. Bra programvara för ekonomisk förvaltning innehåller även verktyg för att planera ekonomin, samt rapportering. Istället för enbart sifferuppgifter ska programvaran även innehålla möjligheter till grafisk rapportering. Med hjälp av grafer och översikter är det lätt att identifiera ekonomins utveckling och i god tid ingripa i eventuella problem.