Fastighet och underhåll

När du omsorgsfullt har skött om allt som hör samman med restaurangfastigheten är verksamheten både smidigare och lönsammare. I detta kapitel har vi beskrivit några saker som en verksam restaurang måste beakta varje dag.

Kom igång