Semestrar

I detta kapitel går vi igenom frågor i anslutning till hur semester intjänas och hålls och som du i egenskap av arbetsgivare bör känna till.

Personal 1/2

 • SEMESTER

  Bestämmelser om semester finns i semesterlagen och kollektivavtalen. Till exempel handeln, turistsektorn, restaurang- och fritidsservicesektorn och fastighetsservicen har sina egna semesterbestämmelser.

  Semesterlagen gäller om kollektivavtalet inte innehåller semesterbestämmelser.

  Hur tjänas semester in? Huvudregeln är att man tjänar in semester för varje kalendermånad som innehåller minst 14 arbetsdagar. Den som arbetar så sällan att månaderna inte innehåller 14 arbetsdagar, tjänar i stället in semester för de månader som innehåller minst 35 arbetstimmar.

  Den kalendermånad som man tjänar in semester för kallas full kvalifikationsmånad.

  Semester tjänas in mellan den 1 april och den 31 mars. Det kallas kvalifikationsår.

 • SEMESTER TJÄNAS IN

  Om anställningsförhållandet har pågått mindre än ett år fram till den 31 mars, tjänar man in två vardagar för varje full kvalifikationsmånad. Om anställningen har pågått minst ett år fram till den 31 mars, tjänar man in två och en halv vardag. En del kollektivavtal har bestämmelser som ger bättre intjäning av semester än bestämmelserna i semesterlagen.

  Till exempel:

  Anställningen började den 1 januari 2015. Sommaren 2015 får du sex semesterdagar, det vill säga en veckas semester. Sommaren 2016 får du 24 semesterdagar, som motsvarar fyra veckors semester på sommaren och sex semesterdagar vintern 2016–2017.

  I semesterlagen räknas lördag som vardag. För en hel semestervecka går det alltså åt 6 semesterdagar, även om arbetstagaren normalt gör en femdagars arbetsvecka.

  Semestern ska fortgå utan avbrott om det är möjligt för att undvika avbrott i arbetet. Semestern ska alltså inte till exempel delas upp på enskilda dagar under hela sommaren. Arbetsgivaren kan emellertid dela upp den del av semestern som överskrider 12 vardagar så att den hålls i delar om detta är nödvändigt för att arbetet ska fortgå utan avbrott.