Marknadsföring

Vet dina potentiella kunder att din restaurang finns? I det här avsnittet kommer vi att gå igenom de grundläggande pelarna i marknadsföring som alla företagare bör känna till.

Kom igång

Hur ska jag göra reklam för min restaurang?

Marknadsföring är inte en separat del av affärsverksamheten utan en lyckad marknadsföring inverkar på hela företagets verksamhet och rörelsevinst. Därför är det viktigt att satsa på marknadsföring och restaurangen måste hitta den rätta balansen mellan fördelarna med marknadsföring och kostnaderna för den. När man känner kunderna och känner till särdragen inom branschen är det enklare att rikta marknadsföringen rätt. 

När du skapar en ny restaurang lönar det sig att sprida den glada nyheten bland potentiella kunder. Det lönar sig att använda olika marknadsföringskanaler och det är viktigt att reklamen utformas och riktas rätt. Yrkesmänniskor hjälper dig skapa en layout som beskriver din restaurang och planera marknadsföringen med tanke på helheten. 

Inled planeringen av marknadsföringen i god tid så att nyheten sprids före restaurangens öppningsdatum. Om du väljer att ta en partner med på resan inleds planeringen med ett inledande möte med reklambyrån. På det inledande mötet kartläggs marknadsföringens behov, tidtabeller och resurser och man skapar en grund för ett framgångsrikt samarbete.